Чернівецька Обласна Асоціація Підприємців #33522266 Основна Інформація

Позачергові засідання Правління скликаються Головою Асоціації або на вимогу 50% членів Правління. Засідання правління є правомочними, якщо у його роботі беруть участь не менше 50% членів Правління. Рішення Правління приймається більшістю голосів членів Правління присутніх на його засіданні. 4.6.2.У випадку порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Асоціації чи підривають її авторитет, на підставі рішення […]