Інтерактивне Навчання Це Діалогове Навчання

Інтерактивні методи навчання, що ґрунтуються на взаємодії студентів, їх співробітництві та кооперації дають змогу задіяти не лише свідомість студентів, але й його почуття, емоції, вольові якості. Зазначене вище свідчить про доцільність використання цих методів у професфйно-орієнтованому навчанні іншомовному мовленнєвому спілкуванню. Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним […]